Optredens

Koor Zwolle Promise

Promise verleent op 24 december 2021 medewerking aan de Kerstavonddienst in de Sionskerk te Zwolle, aanvang 20.30 uur.

Op eerste Paasdag 17 april 2022 verleent Promise medewerking aan de kerkdienst in de Hervormde Gemeente te Windesheim (PKN). Aanvang 10.00 uur.