Optredens

Koor Zwolle Promise

Op zondag 11 oktober 2020 verleent Promise medewerking aan de middagdienst in de PKN Gereformeerde Immanuëlkerk in Ermelo. Aanvang 17.00 uur.

Op zondagochtend 15 november 2020 verleent Promise medewerking aan de Oecumenische dienst in de Rooms Katholieke Kerk in Heino. Aanvang 10.00 uur.

Promise verleent op 24 december 2020 medewerking aan de Kerstavonddienst in de Sionskerk te Zwolle, aanvang 20.30 uur.

Op eerste Paasdag 4 april 2021 verleent Promise medewerking aan de kerkdienst in de Hervormde Gemeente te Windesheim (PKN). Aanvang 10.00 uur.

Van 4 t/m 6 juni 2021 gaan we deelnemen aan het 63 ste Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog.