Optredens

Koor Zwolle Promise

Op eerste Paasdag 17 april 2022 verleent Promise medewerking aan de kerkdienst in de Hervormde Gemeente te Windesheim (PKN). Aanvang 10.00 uur.

Op zaterdag 14 mei 2022 doet Promise mee met het KCZB Korenfestival in Kampen